Vad vi gör

Maskindelar blir gamla och behöver bytas ut. Maskiner kan behöva uppgraderas för nya uppgifter eller högre säkerhet. Ett löpande maskinunderhåll är också viktigt för maskinens prestanda och för att undvika maskinhaverier.
Vi kan hjälpa er i alla led.

Reparation och service kräver kunniga och erfarna fackmän. Anlita Maskinlogik AB som varit en garanti för kvalité i över 50 år!

Maskinservice och underhåll

Maskinlogik erbjuder förebyggande underhåll och årlig service på maskiner inom metall- och träindustrin, gummitillverkning, bageri och läkemedelsindustrin. Vår breda erfarenhet gör att vi även arbetar inom näringar som använder samma typ av maskiner men som bearbetar andra material. Hör av dig till oss om du är intresserad av ett serviceavtal för dina maskiner.

Akutservice och maskinreparationer

En av våra starka sidor är felsökning. Vi kan ge dig snabb support i akuta situationer och minimera de oplanerade stopped som hindrar produktionen. Vi kan också erbjuda tillverkning av reservdelar till din maskin. Vi utför installation, service och reparation av alla typer av maskiner.

Uppställning och installation

Vi hjälper till med uppställning, igångsättning och installation av maskiner efter flytt. Detta för att säkerställa att produktionen kommer igång på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

Exempel på maskiner som vi arbetar med

Kantpress
Gradsax
Bagerimaskiner
Bandslip
Bandsåg
Bockmaskin
Bordsfräs
Bredbandsputs
Centrumtappmaskin
Excenterpress

Fanérsåg
Fräs
Fyrsidefräs
Gummipress
Justersåg
Kallsåg
Kantlistmaskin
Kantputs
Kapsåg

Klyvsåg
Lyftbord
Spånsug
Planhyvel
Planslip
Plåtmaskin
Glasmaskin
Rundslip
Rikthyvel

Skivsåg
Slipmaskin
Snickerimaskin
Spånsug
Stegbensborr
Supportfräs
Supportsvarv
Svarv
Tunnplåtsmaskin

| Adress

Maskinlogik AB
Speditionsvägen 37
142 50 Skogås

| Kontakt

Telefon: 08-798 36 00
Mobil: 0709-798 360
E-post: m.maskinlogik@gmail.com

| Organisationsnummer

556541-5253

| Hitta hit

Google-karta