Vad vi gör

Maskinrenovering

Maskindelar blir gamla och behöver bytas ut. Maskiner kan behöva uppgraderas för nya uppgifter eller högre säkerhet. Ett löpande maskinunderhåll är också viktigt för maskinens prestanda och för att undvika maskinhaverier. Vi kan hjälpa er i alla led. 

Uppställning och installation av maskiner

Vi hjälper till med uppställning, igångsättning och installation av maskiner efter flytt. Detta för att säkerställa att produktionen kommer igång på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

Maskinservice

Maskinlogik erbjuder förebyggande underhåll och årlig service på maskiner inom metall- och träindustrin, gummitillverkning, bageri och läkemedelsindustrin. Vår breda erfarenhet gör att vi även arbetar inom näringar som använder samma typ av maskiner men som bearbetar andra material. Hör av dig till oss om du är intresserad av ett serviceavtal för dina maskiner. 

Akutservice och maskinreparationer

En av våra starka sidor är felsökning. Vi kan ge dig snabb support i akuta situationer och minimera de oplanerade stopped som hindrar produktionen. Vi kan också erbjuda tillverkning av reservdelar till din maskin. Vi utför installation, service och reparation av alla typer av maskiner. 

Exempel på maskiner som vi arbetar med

Kantpress

Gradsax

Bagerimaskiner

Bandslip

Bandsåg

Bockmaskin

Bordsfräs

Centrumtappmaskin

Excenterpress

Fanérsåg

Fräs

Fyrsidefräs

 

Gummipress

Justersåg

Kallsåg

Kantlistmaskin

Kantputs

Kapsåg

Klyvsåg

Lyftbord

Spånsug

Planhyvel

Planslip

Plåtmaskin

Glasmaskin

Runslip

Rikthyvel

Bredbandsputs

Skivsåg

Slipmaskin

Snickerimaskin

Spånsug

Stegbensborr

Supportfräs

Supportsvarv

Svarv

Tunnplåtsmaskin

Reparation och service kräver kunniga och erfarna fackmän. Anlita Maskinlogik AB som varit en garanti för kvalité i över 50 år!
Stäng meny