Maskinsäkerhet och översyn

Säkerhet

Säkerhet för operatören vid maskinen är mycket viktig eftersom olycksfall måste förebyggas. I vårt säkerhetsarbete följer vi arbetsmiljölagstiftningen och maskintillverkarnas säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsöversyn

En säkerhetsöversyn görs oftast i samband med den årliga servicen. Vi kontrollerar maskinens rådande säkerhet och ser till att den följer den gällande lagstiftningen. I de fall då kompletteringar är nödvändiga genomför vi även dessa. Det kan vara komplettering av skydd, hydraulik, pneumatik, bromsar, elförreglingar, etc. 

Underhåll

Kontinuerligt underhåll och säkerhetsöversyn är förutsättningar för ett säkert arbete runt alla typer av maskiner. Det är även nyckeln till att minimera de oplanerade stoppen och bibehålla produktiviteten.

Stäng meny