Maskinsäkerhet och säkerhetsöversyner

Säkerheten för operatören vid maskinerna är mycket viktig, olycksfall måste förebyggas. I vårt säkerhetsarbete följer vi arbetsmiljölagstiftningen och maskintillverkarnas säkerhetsföreskrifter.

En säkerhetsöversyn görs oftast i samband med den årliga servicen. Vi kontrollerar den befintliga maskinsäkerheten som redan finns på maskinen och att den följer gällande lagstiftning.

I de fall maskinen behöver kompletteras så utför vi även det. De kan vara komplettering av skydd, hydraulik, pneumatik, bromsar, elförreglingar och annat.

Kontinuerligt underhåll och säkerhetsöversyn är förutsättningar för ett säkert arbete runt alla typer av maskiner. Det är också nyckeln till att minimera de oplanerade stoppen och bibehålla produktiviteten.

Stäng meny